България,Гр.София, ул.Суходолска 189 +359886422623 office@stillaserbg.com

Стил Лазер ‘’ЕООД продължава сътрудничеството си с фирми, които са лидери в своят сектор. Новото име в портфолиото е фирма „Техноробот Италия”, с която бе подписан договор за представителство за България.

„Техноробот” е компания създадена през 1993 г., която проектира, реализира и инсталира роботизирани системи за заваряване, с всички приложения, свързани с  този процес – Миг/Маг, Тиг заваряване –разновидности и др.,  с повече от 2500 машини инсталирани през годините и благодарение на отлично Ноу-Хау, може да задоволи производствените нужди на различни клиенти.

„Техноробот” има възможност  да реализира както „по-прости“ индивидуални проекти, така и цели линии за автоматично заваряване. Този факт се е превърнал в изключително важна част от производството на фирмата.

Еволюцията в заваръчните системи на „Техноробот” се развива наравно с различните нужди и искания на клиентите.

Техническият екип на фирмата вече разполага със сериозен опит зад гърба си, който е плод на 30 години работа по проектиране и проучвателни процеси при осъществяването на заваръчните системи. Това позволява съсредоточаване върху различните проблеми в производството и тяхното решаване по възможно най-добър начин.

Всичко това е подпомогнато от собствен софтуерен продукт Technorobot Supervisor Industry 4.0, който позволява лесно управление, но в същото време успява да ръководи цялата система. Важно е да се подчертае, че в стандартния пакет е включена и Дистанционна Диагностика подпомагаща  правилното използване и поддръжка на цялата система.